Menu Chuyến tàu văn học

Lớp 11

So sánh sự tương đồng và khác biệt trong kết thúc truyện ngắn "Chí Phèo" và "Vợ nhặt"

So sánh sự tương đồng và khác biệt trong kết thúc truyện ngắn "Chí Phèo" và "Vợ nhặt"

07:29, 17/09/2023 Cô Ngọc Anh
Thứ hai, do khuynh hướng văn học và phương pháp sáng tác. “Chí Phèo” có khuynh hướng văn học hiện thực phê phán. Nam Cao phản ánh hiện thực đen tối nhằm phê phán xã hội. Nhà văn yêu thương con người nhưng vẫn chưa nhìn thấy được lối thoát cho người nông dân trong xã hội thực dân phong kiến lúc bấy giờ.
Phân tích thi phẩm "Tự tình II" của Hồ Xuân Hương

Phân tích thi phẩm "Tự tình II" của Hồ Xuân Hương

12:15, 23/10/2022 Cô Ngọc Anh
Với cái tôi mới lạ, sắc sảo “bà chúa thơ Nôm” đã phản kháng mạnh mẽ trật tự, khuôn khổ của xã hội phong kiến. Trong thi phẩm “Tự tình II” Hồ Xuân Hương đã giãi bày trực tiếp nỗi niềm, tâm sự của bản thân.
Phân tích quá trình hồi sinh của Chí Phèo

Phân tích quá trình hồi sinh của Chí Phèo

12:17, 23/10/2022 Cô Ngọc Anh
Chí Phèo ngật ngưỡng bước ra với tiếng chửi vu vơ. Hắn chửi rất bài bản từ cao xuống thấp, từ trừu tượng đến cụ thể. Chửi trời, chửi đời, chửi cả làng Vũ Đại, chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn
Phân tích cảnh đợi tàu trong "Hai đứa trẻ" - Thạch Lam để làm rõ giá trị nhân đạo của tác phẩm

Phân tích cảnh đợi tàu trong "Hai đứa trẻ" - Thạch Lam để làm rõ giá trị nhân đạo của tác phẩm

12:17, 23/10/2022 Cô Ngọc Anh
Khác với những nhà văn cùng thời, Thạch Lam tiến đến văn đàn với một dấu ấn rất riêng. Ông quan niệm rằng: “Đối với tôi, văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát li hay sự quên; trái lại