Menu Chuyến tàu văn học

Đọc - hiểu

Nhận diện phong cách ngôn ngữ

Nhận diện phong cách ngôn ngữ

12:18, 23/10/2022 Cô Ngọc Anh
Chuyến tàu Văn học sẽ giúp các bạn phân biệt các phong cách ngôn ngữ dựa trên những đặc điểm nhận diện
Nhận diện phương thức biểu đạt

Nhận diện phương thức biểu đạt

12:17, 23/10/2022 Cô Ngọc Anh
Nhận diện phương thức biểu đạt là yêu cầu thường xuất hiện trong các đề kiểm tra, đề thi. Học sinh thường nhầm lẫn trong việc nhận diện phương thức biểu đạt. Chuyến tàu Văn học sẽ bày cho bạn một tip để việc nhận diện phương thức biểu đạt không còn khó khăn nữa!
Để phần đọc hiểu không còn là khó khăn!

Để phần đọc hiểu không còn là khó khăn!

12:17, 23/10/2022 Cô Ngọc Anh
Đọc kĩ từng câu hỏi, gạch chân vào những cụm từ, vế câu quan trọng trong câu hỏi. Đảm bảo đã hiểu rõ các yêu cầu câu hỏi thì mới bắt đầu tiến hành chuẩn bị làm các câu trả lời