Menu Chuyến tàu văn học

Đề thi

Đề thi chọn HSG THPT tỉnh Vĩnh Long

Đề thi chọn HSG THPT tỉnh Vĩnh Long

02:53, 28/08/2023 Cô Ngọc Anh
"Cây cỏ sống được là nhờ ánh sáng, chim muông sống được là nhờ tiếng ca, một tác phẩm sống được là nhờ tiếng lòng của người cầm bút"
Đề thi chọn HSG Lớp 9 tỉnh Ninh Bình

Đề thi chọn HSG Lớp 9 tỉnh Ninh Bình

02:42, 16/02/2023 Cô Ngọc Anh
"Cái đẹp mà văn học đem lại không phải là cái gì khác hơn là cái đẹp của sự thật đời sống được khám phá một cách nghệ thuật"
Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi THPT của TP. HCM

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi THPT của TP. HCM

12:17, 23/10/2022 Cô Ngọc Anh
Chuyến tàu Văn học gửi đến các bạn đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi THPT của TP. HCM. Câu nghị luận xã hội thật là mới lạ. Các bạn suy nghĩ sao về vấn đề này?
Đề thi chọn HSG lớp 9 thành phố Nha Trang

Đề thi chọn HSG lớp 9 thành phố Nha Trang

12:17, 23/10/2022 Cô Ngọc Anh
Đề thi chọn HSG lớp 9 thành phố Nha Trang